แจ้งเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559  

             โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559(ดู : 15)